Projectes realitzats

EscalaClick ha elaborat diferents tipus de projectes dins de les 3 grans línies d'actuació pròpies: Exposicions - Educació - Publicitat. Vegeu-los tots o bé filtreu per veure els projectes d'alguna de les 3 categories.